Personal Branding

برند شخصی هرکسی در نهایت فلسفه ی زندگی اوست

زندگی برخی از افراد، سراسر زیبایی است. تعبیر ما از برندسازی شخصی یک زندگی زیبا به همراه خلق زیبایی برای دیگران است. یک زندگی که از تمامی لحظات آن لذت می‌برید و دوستان، خانواده، همکاران و هواداران شما هم از کنار شما بودن و از شما شنیدن لذت می‌برند. البته ممکن است افرادی هم منتقد شما باشند و یا از موفقیت‌های شما ناراحت شوند.

پخش ویدیو

بوم برند سازی شخصی

بوم برندسازی شخصی

بوم مدل برندسازی شخصی

دکتر شهریار شفیعی

پایه گذار مفاهیم برند در ایران  |   ریاست هیات علمی آکادمی برند ایران

0
3,730,000 تومان

تکنیک های فروش IV

بدون امتیاز 0 رای
262,000 تومان
42
262,000 تومان

تکنیک های فروش III

بدون امتیاز 0 رای
262,000 تومان
36
262,000 تومان

تکنیک های بخش بندی بازار

بدون امتیاز 0 رای
262,000 تومان
48
262,000 تومان
55
262,000 تومان

تکنیک های فروش II

بدون امتیاز 0 رای
262,000 تومان
52
262,000 تومان
11%
تخفیف
55
786,000 تومان 700,000 تومان

در سرزمین برندگان، برند باشید و برنده ...

ما در برندگان به شما کمک خواهیم کرد تا با رشد مهارت های کاربردی و عملیاتیِ خود در حوزه های برندسازی، بازاریابی، فروش و مدیریت، حرفه ای تر شوید و کسب و کارِ خود را سودآورتر کنید

حرفه ای شو

ما به شما کمک می کنیم حرفه ای شوید

برند کوین

وجه رایج سرزمین برندگان

جدیدترین کتاب ها

کتاب ها و جزوه های مورد نظر خود را در این قسمت پیدا کنید