ارائه ای متفاوت از دکتر شهریار شفیعی

برنامه برند ملی در پی ارتقاء دانش عمومی و تخصصی در حوزه برندسازی و فناوریهای حوزه تجارت و صنعت است زیرا باور داریم که مرزهای اقتصادی ما شانی کمتر از مرز های جغرافیاییمان ندارند.

برنامه برند ملی توسط دکتر شهریار شفیعی برای شما دوستان که به حوزه های کسب و کار علاقه دارید تولید و ارايه شده است.

این مباحث پیرامون برندسازی و اهمیت آن را در این برنامه می توانید پیگیری نمایید.

وقتی از برند سازی صحبت می شود، یعنی داریم از یک حوزه ی بسیار بزرگ صحبت می کنیم. چطور می شود که هم خلیج فارس برند است و کوکاکولا هم همین عنوان را یدک می کشد؟ درست مانند این است که شرکتی که اسما ثبت شده و شرکتی مانند اپل هم عنوان برند را با خود همراه دارند

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]